Data: 21-08-2014
Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski

opublikowano: 17.10.2011

 

            Na podstawie § 8 Uchwały Rady Gminy Międzyrzec Podlaski Nr X/45/11 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw - informuję mieszkańców sołectw o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat projektowanych zmian statutu sołectw na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.

 

Termin konsultacji:

- od 17 października 2011 r. do 30 listopada 2011 r.

Miejsce konsultacji:

- zebrania wiejskie w poszczególnych wioskach Gminy Międzyrzec Podlaski,

- poczta internetowa e-mail: rada@miedzyrzecgmina.pl

- Biuro Rady Gminy Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20, pok. Nr 13.

Uprawnieni mieszkańcy Gminy Międzyrzec Podlaski posiadający czynne prawo wyborcze.

      Projekty statutu sołectwa są do wglądu u Sołtysów, Radnych, na stronie internetowej – www.miedzyrzecgmina.pl.

      Konsultacje społeczne polegają na zapoznaniu się z projektem statutu sołectwa i wypełnieniu formularzy konsultacji społecznych.

Formularze konsultacji składać należy w Biurze Rady Gminy pok. Nr 13.

       Opracowaniem statutów sołectw zajmuje się Komisja Statutowa powołana przez Radę Gminy uchwałą Nr IX/36/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

                                                 WÓJT  

/-/ Mirosław Kapłan


 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

PROJEKT UCHWAŁY - STATUT SOŁECTWA

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy

Polecane wydarzenia


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.