Data: 18-04-2014
Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy


Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
opublikowano: 18.07.2013

XXXIII sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
opublikowano: 16.07.2013

       Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu  24 lipca  2013 r. (środa) o godz. 10.30  w Domu Ludowym w Zawadkach.


Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
5. Stanowisko Rady Gminy w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy.
6. Opinia w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Jelnicy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Informacja z ostatniej sesji Rady Gminy - 27...
opublikowano: 15.07.2013

Dnia 27 czerwca  2013 roku odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski na której podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXXII /212/13  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok
2. Uchwała Nr XXXII /213/13  w sprawie absolutorium Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski
3. Uchwała Nr XXXII /214/13  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
4. Uchwała Nr XXXII /215/13  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
5. Uchwała Nr XXXII /216/13  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu (CEPIK)
6. Uchwała Nr XXXII /217/13  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
7. Uchwała Nr XXXII /218/13  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych na 2013 rok
8. Uchwała Nr XXXII /219/13  w sprawie zamiaru przystąpienia do utworzenia na terenie Powiatu Bialskiego Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Obszaru Aktywności Ekonomicznej w Powiecie Bialskim
9. Uchwała Nr XXXII /220/13  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Miastu Międzyrzec Podlaski w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim
10. Uchwała Nr XXXII /215/13  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

ZAPYTANIE SZACUNKOWE
opublikowano: 15.07.2013

 

     W związku z zaplanowanymi remontami dróg gminnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Gmina Międzyrzec Podlaski, celem ustalenia wartości szacunkowej przedmiotowego zadania, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej ceny:

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w...
opublikowano: 05.07.2013

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim.     Projekt realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poprzednia 1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 80 81 82 Następna

Polecane wydarzenia

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.