23 Listopad 2014

Tradycja narodowa pod strzechy (photo: Michał Teofilski)

Tradycja narodowa pod strzechy

W piątek 14 listopada w remizie OSP w Rzeczycy odbyły się warsztaty „Tradycja narodowa pod strzechy” mające na celu przybliżyć młodzieży tradycyjne, ale i coraz bardziej poszukiwane zawody oraz pomóc wybrać ścieżkę kariery.

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Zapraszamy wszystkie klasy I szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Jeszcze w październiku można zgłaszać się do udziału w akcji. Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.

Piknik ekologiczny rodzinny  (photo: )

Piknik ekologiczny rodzinny w Berezie

W dniu 9 października w Berezie odbył się Piknik ekologiczny rodzinny „Zabawa z ekologią”. Piknik był dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W pikniku wzięło udział ponad 400 osób, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz mieszkańcy Berezy i okolicznych miejscowości.

Kiszenie kapusty w Zaściankach (photo: Michał Teofilski)

Kiszenie kapusty w Zaściankach

Sobotnie popołudnie 4 października br. było okazją aby przypomnieć sobie tradycje i zwyczaje naszych ziem. Zespół Ludowy Leśne Echo z Zaścianek wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowały imprezę „Kiszenie kapusty po dawnemu”.

Ocalić od zapomnienia – życie naszych przodków (photo: )

Gimnazjum w Krzewicy kultywuje pamięć o tradycji

W budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krzewicy powstała Izba Regionalna „Ocalić od zapomnienia – życie naszych przodków”. 30 września b. r. odbyło się jej oficjalne otwarcie, a wszystko dzięki zaangażowaniu Uczniowskiego Ludowego Pożarniczego Klubu Sportowego „ORLIK” w Krzewicy, który jest inicjatorem utworzenia izby.