2 Kwiecień 2015

 (photo: )

Zniesienie ulgi w opłacie za odpady komunalne

Informujemy, iż od dnia 1 lutego 2015 r. na terenie naszej gminy nie obowiązuje zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dotyczyło wyższej niż 4 liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Powyższa zmiana wynika z wprowadzonej 1 lutego nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 -j.t.).

 (photo: )

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż z racji Pierwszego Dnia Świąt przypadającego w poniedziałek 6 kwietnia (pierwszy poniedziałek miesiąca), odbiór odpadów komunalnych zostaje przesunięty na 10 kwietnia (piątek). Dotyczy to miejscowości, w których zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Międzyrzec Podlaski, śmieci odbierane są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

 (photo: )

Kobieca wieczornica w Rogoźnicy

11 marca sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy tętniła życiem nieco inaczej niż codzienna sportowa aktywność uczniów. Po południu odbyła się wieczornica z okazji Dnia Kobiet, przygotowana przez lokalną młodzież i dzieci. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16:00. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście oraz rodzice występujących na scenie młodych aktorów.

 (photo: )

Demontaż pokryć azbestowych

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach realizacji projektu pt.: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Projekt dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania na demontaż i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Nabór wniosków trwa od 2 do 13 marca b.r.

 (photo: )

Kolorowe ferie z GOKiem

Wiele dzieci z naszej okolicy spędza ferie w domu i to właśnie dla nich Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zorganizował moc atrakcji w ferie. Akcja pod hasłem "Ferie z GOK-iem" spotkała się z dużym zainteresowaniem. W dniach od 2 lutego do 13 lutego prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 (photo: )

Dzień Babci i Dziadka w Jelnicy

W ostatnim tygodniu obchodziliśmy podwójne święto – Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelnica przy współpracy z Gimnazjum w Jelnicy, Szkołą Podstawową w Misiach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowali lokalną uroczystość, mającą na celu podziękowanie wszystkim kochanym Babciom i Dziadkom za ich obecność w naszym życiu. Inicjatywa wyszła od prezesa stowarzyszenia, pani Katarzyny Tymoszuk oraz nauczyciela z Gimnazjum w Jelnicy – pani Renaty Sobieszuk-Rzeńcy.

 (photo: )

IX Przegląd Kolęd i Pastorałek

Świetną okazją do kultywowania tradycji kolędowania był „IX Przegląd Kolęd i Pastorałek”, który odbył się 11 stycznia 2015 r. Organizatorami imprezy był Zespół „Jutrzenka” z kapelą z Rogoźnicy, proboszcz Parafii pw. MBNP w Maniach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.